Jak se vypořádat s koronakrizí jako samoživitelka

Jak se vypořádat s koronakrizí jako samoživitelka

V ČR je evidováno skoro 200 tisíc neúplných rodin, většinu z toho samoživitelek. Z celkového počtu osamělých rodičů tvoří ženy přes 93 procent. Důvodem je nízká sňatečnost a vysoká až poloviční rozvodovost. Život byl pro maminky s malými dětmi těžký i před koronakrizí. S mnoha problémy a placením výdajů na domácnost se potýkají i během epidemické a s tím související ekonomické krize.

Pro matky samoživitelky v krizi existuje dostupná pomocPro matky samoživitelky v krizi existuje dostupná pomoc

Starat se sama o domácnost, jedno nebo více dětí a všechny výdaje na bydlení jídlo a účty platit sama. Přitom právě ony to nemají s prací lehké, protože jsou na pracovním trhu neatraktivní. Během krize mnoho z nich nemá na nájem ani jídlo.

Kde hledat pomoc?

Často se říká že kdo chce, si práci určitě najde. Přestože se maminky snaží, bývá dítě problém i když vám to zaměstnavatel neřekne přímo a najde si jiné výmluvy. Být samoživitelkou je při hledání práce obrovská nevýhoda, i když je to společenské tabu. I vzdělané vysokoškolačky nebo odbornice se po snaze o návrat od práce po mateřské setkávají s výpovědí pro nadbytečnost nebo propuštěním. Při hledání nové práce, pokud žena dítě nezapře, upřednostňují zaměstnavatelé ve většině případů lidi bezdětné. Co s tím?

O matky malých dětí zaměstnavatelé moc nestojí

Pro zaměstnavatele existuje jen práce, ale vy máte na starosti ještě dítě, nebo více dětí. Musíte o ně pečovat, krmit, věnovat se jim. A to mnoha zaměstnavatelům vadí. Nelze být neustále v dosahu nebo pracovat očekávané přesčasy, když musíte starat o dítě.

České ženy jsou na trhu práce všeobecně znevýhodněné a koronavirus to ještě umocnil. Mnohé pracovaly na dohody o provedení práce jkao recepční, číšnice, a v pomocných profesích a během uzavárání firem mnoho z nich přišlo o práci.

Třetina samoživitelek v chudobě a vyloučení

Mnohé žijí na hranici chudoby a v sociálním vyloučení a není to věc vzdělání. Třetina samoživitelek má podle výzkumu Klub svobodných matek měsíční příjem pod 10 tisíc korun. Což mnohdy nestačí ani na nájem a jídlo. Může se to stát i vysokoškolačkám a velmi zkušeným zaměstnankyním.

Nevýhodou je i to, že průměrná měsíční mzda je 100 korun na hodinu a stejnou částku stojí i hlídání. Tedy co se vydělá, se utratí za hlídání. Děti většinou zaměstnavatelé s sebou do práce nechtějí.

Online práce z domova

Právě pro samoživitelky je ideální flexibilní práce z domova, nebo částečný úvazek. V životě jsou samoživitelky odkázány jen samy na sebe, a musí zvládat vše- starost o domácnost, péči o děti a k tomu pracovat. Přitom bývají v práci velmi odhodlané, schopné, protože si musí zvládat náročný „time management“. Jaké jsou příležitosti se dočtete v tomto článku – prolink na online práci.

Flexibilní formy zaměstnání

Ačkoliv jsme s možností flexibilních úvazků jedni z nejhorších v Evropě pokud jde o nabídku i legislativu, možnost částečných úvazků se přesto trochu zlepšily. I díky koronakrizi jsou firmy mnohem více přizpůsobivější. Zkuste na internetu hledat varianty částečného úvazku. Na mnooha pracovních portálech se dá vyfiltrovat varianta „částečný úvazek“ a najít si práci, kde vás budou potřebovat jen polovinu týdne. Více firem se zaměřuje na sladění osobního a pracovního života, obzvláště teď, když mnoho rodičů je s dětmi doma a musí se s nimi ke své práci i učit. Být s firmou v kontaktu dnes není problém díky různým programům pro videokonference. Samoživitelkám také většinou stačí méně peněz za možnost mít čas na péči o své dítě. Některé firmy si jich cení a umí jejich „věrnost za práci“ ocenit. Mnoho z nich se ocitlo na dně a jsou za jakoukoliv práci vděčné.

Pomoc od státu

Na co máte nárok jako samoživitelka? Porodné, peměžitá pomoc v mateřství, Příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, nebo ošetřovné. Záleží na tom, v jaké životní a finanční situaci se nacházíte. Prozkoumejte web Ministerstva práce a sociáních věcí na mpsv.cz

  • Porodné – máte na něj nárok na první a druhé dítě, pokud byl váš příjem 3 měsíce před porodem nižší než 2,7 násobek životního minima.
  • Peněžitá pomoc v mateřství – Pokud jste 2 roky před narozením dítěte pracovala 270 dní a platila nemocenské pojištění, a platilo i v den nástupu na mateřskou, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Jde o 70% denního vyměřovacího základu.
  • Rodičovský příspěvek se vyplácí od skončení nároku na peněžitou pomoc v mateřství, nebo ode dne porodu, pokud na něj nárok nebyl. Na jedno dítě stát přispívá 220 tisíc korun. Můžete si ho vybrat od 2 do 4 let věku dítěte.
  • Ošetřovné na dítě – Samoživitelka má nárok na ošetřovné na dítě ve věku do 10 let pokud onemocní a nemůže být doma samo. Aktuálně je využíváno i v koronavirové situaci a zavírání škol. U zaměstnance samoživitele , které pečuje o dítě do 16 let a chodí do školy, je podporující doba 16 dnů. Výše je 60% denního vyměřovacího základu za den.
  • Přídavky na děti – měsíčně jde o 500 korun pro děti do 6 let, a 610 korun pro děti od 6 do 15 let. Na děti od 15 do 26 let (studenty) stát přispívá 700 korun měsíčně.
  • Příspěvek na bydlení – Máte nárok na příspěvek na bydlení? To si můžete snadno spočítat na online kalkulačce. finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/prispevek-na-bydleni/ Každé tři měsíce musíte dokládat zaplacený nájem a energie a výši vašich příjmů.
  • Doplatek na bydlení – pokud příspěvek na bydlení nestačí, máte nárok žádat o doplatek na bydlení. Pokud jsou příjmy nižší, že ani při přištění příspěvku na bydlení nestačí na nájem.
  • Mimořádná okamžitá pomoc – Pokud se dostanete do velmi tíživé krizové finanční situace, můžete zkusit požádat na místním Úřadu práce o mimořádnou okamžitou pomoc: Na ni maminka samoživitelka dosáhne, pokud jde o zdraví (například nemá na léky), v případě živelné pohromy, kdy se ocitne bez peněz, bez střechy nad hlavou, atd. Peníze mohou být použity na nejnutnější vybavení domácnosti jako je lednice, pračka, postele. Dávkou mohou být uhrazeny i výdaje spojené se vzděláním dítěte. Výše dávky se odvíjí od situace, kvůli které je poskytována.
  • V červnu 2020 vláda také schválila tzv. Náhradní výživné. Díky němu samoživitelky, jejichž partner neplatí výživné, což bývá poměrně časté, nezůstanou bez peněz. Pokud se nedaří vymáhat výživné, pomůže stát, a to až do výše 3000 korun měsíčně. Rodič dokládá neplnění výživného a samoživitelky mohou pobírat náhradní výživné až 2 roky. Zákon probíhá schvalovacím procesem a pokud projde, i toto bude velká pomoc.

Podpůrná FB skupina Klub svobodných matek

Heroický čin se podařil reportérce ČT Noře Fridrichové. Ta o tématu krutého a hladového života samoživitelek natočila reportáže a rozhodla se jim pomoci i prakticky. Na webu Klub svobodných matek se rozhoda pomáhat s roozvážením nákupů maminkám, kteří nemají na to, aby nakrmily své děti. Přes portál hithit.cz se jí podařilo sehnat během jara 2020 dokonce stovky tisíc korun a během několika měsíců se akce velmi zviditelnila. Jste samoživitelka a chybí vám na nákup pro své dítě? Zkuste se tam přihlásit a poprosit o pomoc.

klubsvobodnychma­tek.cz/aktual­ni-covid-program–prispevek-2–000-kc-na-potraviny-nebo-5–000-kc-na-najem/A_1041

Fandimamam.cz

Dobročinný projekt vznikl na podporu maminek samoživitelek. Snaží se zajistit jim od dárců materiální pomoc, na důležité věci, na které jim nestačí peníze. Může to být trvanlivé jídlo, oblečení a plínky pro dítě, dětská výživa, drogerie, nábytek, domácí spotřebiče, ale i příspěvek na zájmový kroužek, nebo vybavení pro zdravotně postižené. Aktuálně je zájem o počítače nebo tablety na distanční výuku. O pomoc můžete požádat zde: fandimamam.cz Více o tématu najdete i zde: donio.cz/SuperMama O věci zdarma jako je oblečení můžete požádat i zde: Hearth.net

Nadace a finanční pomoc

Nadace JaT nadacejt.cz/jak-zazadat-o-prispevek-k17.html

Nadace Agrofert nadace-agrofert.cz/pro­jekty/fond-pro-samozivitele

Nadace Truck help nadacetruckhelp.cz/

Nadace Terezy Maxové Pro případy kde hrozí odebrání dítěte kvůli ekonomickým důvodům

nadaceterezyma­xove.cz/nase-pomoc/jak-pomahame/korporatni-fondy/krizovy-fond-pomoci/

Půjčky

Pokud přišla krize i na vás, a nemáte na zaplacení nájmu nebo na jídlo, zvažte moudrou půjčku. Dobře si však pročtěte podmínky, abyste věděla, co a kdy je třeba vrátit Existuje i tzv. první půjčka zdarma v řádu tisíců korun. Nabízí je například viasms.cz, ale i další společnosti. Pokud je vrátíte včas, neplatíte žádné úroky navíc.

Otestujte produkty zdarma na Zenysro.cz

Firmy potřebují otestovat nové produkty a nebo zlepšit kvalitu. Některé proto nabízí možnost otestování produktu výměnou za vaši zkušenost, referenci a doporučení. Můžete se přidat do testování produktů zdarma. Nabídky najdete na webu testovani.zenys­ro.cz/

Ať už jde o kosmetiku, jídlo, oblečení, dětské plínky a výživu, produkty z oblasti zdraví, módu, zábavu, potraviny, čistící prostředky, doplňky stravy, techniku nebo sport, krmiva pro zvířata, můžete se registrovat a přihlásit.

Jste na to sama? Nezoufejte. Jsou cesty, kde lze hledat pomoc. Možná jsme na některé v článku zapomněli, ale přesto doufáme, že vám některá z možností pomůže.

Tipy pro zaměstnavatele jak podpořit samoživitele na trhu práce

Složitá situace samoživitelek má dopady na život rozvoj i vzdělávání dětí. Rozvodovost se v ČR pohybuje kolem 50 procent a důsledky mají i pro finanční rovinu. Jde o ženy ve věku 30 – 40 let a jsou ohroženy na trhu práce. Podle průzkumů přes polovinu žen hledá práci déle než 2 roky. Většina žije s příjmem od 10 do 20 tisíc korun měsíčně, některé jsou i bez příjmů a možnosti sladit péči o dítě (nemocné, postižené) s prací.

Článek Jak se vypořádat s koronakrizí jako samoživitelka byl publikován 30. listopadu 2020 v 00.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Petra Havlíková. Pro diskusi slouží komentáře (2).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...